Verifikátory drahých kovov PMV

Rýchle a jednoduché overenie pravosti zlata, striebra, platiny a ďalších drahých kovov bez poškodenia testovaného predmetu.

Tester drahých kovov Sigma Metalytics Precious Metal Verifier umožňuje testovanie vodivostí a odporu zlata, striebra, platiny a ďalších vzácnych kovov bez chemikálií, nebezpečného žiarenia alebo mechanického poškodenia vzorky.

V praktických videonávodoch nájdete podrobný postup ako prístroj nastaviť, kalibrovať, ako pracovať s jednotlivými senzormi, rôznymi vzorkami a mnoho ďalších užitočných tipov.

Original PMV PMV Pro

Analýza bez poškodenia vzorky

Už žiadne škrabanie zlata o kameň! PMV umožňuje testovanie bez chemického alebo mechanického poškodenia testovanej vzorky.

Analýza elektrických vlastností

PMV skúma elektrickú vodivosť a odpor celej vzorky. Povrchová úprava alebo pozlátenie má minimálny vplyv na meranie.

Analýza pod povrchom

Senzory testera prenikajú niekoľko milimetrov do hĺbky testovaného predmetu, čo umožňuje odhaliť falošné jadro alebo hrubé pozlátenie.

Analýza špecifickej hmotnosti

Model PMV Pro umožňuje jednoduché a rýchle testovanie špecifickej hmotnosti kovu, po zadaní jeho váhy, priamo na obrazovke.